ผู้บริหาร

นายสุนันท์ คำจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการ / กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษาในสถานที่ใดมากที่สุด
ภูเขา
น้ำตก
ทะเล
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2010
ปรับปรุง 24/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 316001
Page Views 370748
บุคลากรสายผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายจิณณะ นานนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)
วิชาเอก : เกษตรกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : jinna.na@kutong.ac.th
ที่อยู่ :
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรอินทรีย์
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 043-210010 E-mail : admin@kutong.ac.th